loading

Individualni program emotivne podrške detetu

Određene životne situacije sa sobom donose izazove u kojima je deci ponekad teško da se adaptiraju i prihvate zahteve koji takva situacija donosi. To su najčešće periodi koje donose neke promene u životu deteta (preseljenje, rođenje brata/sestre, razvod, smrt u porodici…).

Sa druge strane, neka deca su po prirodi osetljivija, imaju izraženije emotivne reakcije i potrebna im je podrška da se sa njima nose. Takođe,deca koja se na neki način razlikuju od vršnjaka (npr.darovita i taletovana deca) mogu imati teškoće u regulaciji emocija.

Program individualne emotivne podrške detetu kreiran je tako da kroz psihološke tehnike i terapiju igrom pomogne detetu da bolje razume svoje emocije, situacije u kojima se ne snalazi, te nauči načine da ovlada svojim emocijama i razvije samopuzdanje. Pored individualnog rada sa detetom, ovaj program uključuje i saradnju sa porodicom kako bi i roditeljima pružili odgovarajuće savete koji će pomoći da adekvatno podrže svoje dete.

CENA USLUGE:

  • Cena pojedinačnog termina za dete: 3500 RSD / 35 e
  • Paket od 5 unapred plaćenih termina za dete: 17000 RSD / 160 e


ZAKAŽI TERMIN