loading
Naše usluge
Usluge psihologa / Odrasli
Psihološka procena

Psihoterapijsko savetovanje

Mindfulness program za lični razvoj

,,Train your brain’’ psihološki program za odrasle sa adhd-om

Usluge psihologa / Deca i porodica
Porodično savetovanje

Usluge logopeda
Logopedska procena i prvi pregled

Logopedski tretman

Savetovanje/ konsultacije  

Patronaža

Defektološki tretman

Evaluacija i monitoring

Pomoć u učenju