loading

Psihoterapijsko savetovanje

Uključuje individualne seanse sa klijentima usmerene ka prevazilaženju teškoće u domenu mentalnog zdravlja.

Individualni pristup pruža mogućnost klijentima da u sigurnom i poverljivom odnosu sa psihologom istraže svoja osećanja i razmišljanja koja se odnose na aktuelni problem, ali i da bolje upoznaju sebe i sopstveni način funkcionisanja u različitim okolnostima i životnim situacijama.

Savetodavni proces uključuje pružanje podrške klijentu na putu sticanja uvida u ona uverenja i obrasce ponašanja koji su disfunkcionalni i koji dovode do emocionalnih problema i osećaja diskomfora.

Cilj savetodavnog rada je da se uočeni disfunkcionalni obrasci promene i prevaziđu, te da se na taj način poveća nivo subjektivnog blagostanja i unapredi kvalitet života.

Savetovanje se obavlja uživo ili online.

CENA USLUGE:

  • Pojedinačna seansa 4500 RSD/ 45 e
  • Paket od pet unapred plaćenih seansi 21500 RSD / 210 evra (paket je moguće iskoristiti u okviru dva meseca)


ZAKAŽI TERMIN