loading

,,Train your brain’’ psihološki program za odrasle sa adhd-om

ADHD je poremećaj pažnje koji se najčešće prepoznaje već tokom detinjstva, a u različitim formama traje tokom celog života. Osobe sa ovim poremećajem imaju teškoća da započnu i održe kontinuitet u aktivnostima kojima se bave (učenje, posao); često su zaboravni, imaju teškoće u planiranju i organizaciji vremena i obaveza, često menjaju poslove i interesovanja, imaju problem u komunikaciji zbog teškoće održavanja pažnje na razgovor, kao i čestog prekidanja sagovornika, često imaju problem sa ritmom spavanja, te imaju stalan osećaj unutrašnjeg nemira.

Zbog navedenih teškoća, osobe sa ADHD-om često imaju teškoće sa razumevanjem i prihvatanjem sebe ,,osećaju se čudno, drugačije od ostalih’’, te zbog toga mogu imati teškoće sa uklapanjem u društvo, ostvarivanje bliskih odnosa (partnerskih, prijateljskih, porodičnih), što dovodi do toga da se osećaju potišteno, zabrinuto, tužno, neadekvatno.

Program psihološke podrške kreiran je tako da osobama sa ADHD-om pomogne u razumevanju i prihvatanju karakteristika koje ova dijagnoza uključuje, kao i pružanju podrške u usvajanju i razvijanju veština pomoću kojih mogu lakše organizovati svoje svakodnevno funkcionisanje.

Program se sastoji od pet senasi jednom nedeljno tokom kojih radimo na razvoju veština usmeravanja pažnje, planiranja i organizacije dana, veštinama komunikacije, prepoznavanju i regulaciji emocija. Nakon toga, preporučeno je da se susreti održavaju svake druge nedelje u cilju praćenja i održavanja rezultata.

Program se izvodi uživo ili online.

CENA USLUGE:

  • Cena paketa: 21500 RSD / 210 evra


ZAKAŽI TERMIN