loading

Individualni rad sa decom sa adhd-om

ADHD je poremećaj pažnje koji se najčešće prepoznaje već tokom predškolskog uzrasta, a u različitim formama traje tokom celog života. Deca sa ovim poremećajem imaju teškoća da započnu i održe kontinuitet u aktivnostima kojima se bave (učenje); često su zaboravni, imaju teškoće u planiranju i organizaciji vremena i obaveza, često menjaju hobije i interesovanja, imaju problem u komunikaciji zbog teškoće održavanja pažnje na razgovor, kao i čestog prekidanja sagovornika, često imaju problem sa ritmom spavanja, te imaju stalan osećaj unutrašnjeg nemira.

Zbog navedenih teškoća, deca sa ovim poremećajem često imaju teškoće sa razumevanjem i prihvatanjem sebe ,,osećaju se čudno, drugačije od ostalih’’, te zbog toga mogu imati teškoće sa uklapanjem u društvo, ostvarivanjem odnosa (sa učiteljima, nastavnicima, roditeljima), što može učiniti da se osećaju potišteno, zabrinuto, tužno, neadekvatno, a ponekad i da se zbog toga ponašanju neprimereno u odnosu na situaciju.

Program psihološke podrške kreiran je tako da deci sa ADHD-om i njihovim porodicama pomogne u razumevanju i prihvatanju karakteristika koje ova dijagnoza uključuje, kao i pružanju podrške u usvajanju i razvijanju veština pomoću kojih mogu lakše organizovati svoje svakodnevno funkcionisanje.

CENA USLUGE:

  • Cena pojedinačnog termina za dete: 3500 RSD / 35 e
  • Paket od 5 unapred plaćenih termina za dete: 17000 RSD / 160 e


ZAKAŽI TERMIN