loading

Logopedski tretman

Logopedski tretman podrazumeva organizovanu, sistematičnu i sveobuhvatnu intervenciju koja je usmerena na podršku, stimulaciju i/ili korekciju govorno-jezičkog razvoja koje odstupa od očekivanog. Logopedski tretman se planira spram vrste odstupanja i detetovih individualnih karakteristika. Logopedski tretman traje 45 minuta. Neke od situacija kada je logopedski tretman potreban su:

  • Nepravilan izgovor glasova 
  • Zakasneli govorno-jezički razvoj
  • Nerazumevanje govora drugih ljudi
  • Izgovor kroz nos
  • Izostanak govora u specifičnim situacijama 
  • Specifične smetnje u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija) 
  • Poremećaji ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost, usporen tempo govora, skandirajući tempo govora);
  • Promene u kvalitetu glasa
  • Otežano gutanje
  • Adaptacija na fiksnu protezu
CENA USLUGE:

Logopedski paket tretmana

Paketa ima 4 i ostvaruju se sa popustom od -10% na ukupnu cenu ukoliko dete dolazi na tretman dva ili više puta nedeljno u zadatom i unapred dogovorenom terminu. Paket se može iskoristiti u trajanju od maksimalno 30 dana.

CENA USLUGE:

Logopedski paket tretmana

Logopedski paketi tretmana za drugo dete u porodici se ostvaruju sa još dodatnih 10% popusta ako iz jedne porodice dolazi dvoje ili više dece na tretmane. Paket se može iskoristiti u trajanju od maksimalno 30 dana.

CENA USLUGE:

Prijavite se na newsletter

Prijavite se ako želite jednom mesečno da dobijate email sa novostima u okviru bloga i aktuelnim dešavanjima u centru Gaudium.

Please wait...

Hvala na prijavi!