DISLALIJA

Dislalija je poremećaj artikulacije koji se definiše kao poremećaj izgovora glasova maternjeg jezika pri čemu ne postoji oštećenje sluha, smanjen intelektualni kapacitet niti neurološko oštećenje. Dislalija je jedan od najčešćih govornih poremećaja kod dece, javlja se u oko 20-30%, a savremena istraživanja pokazuju konstantan rast. Netretiranje dislalije može dovesti do trajnih nepravilnosti u govoru koje posledično mogu narušiti usvajanje akademskih veština poput čitanja i pisanja

Kako gradimo odnose sa bliskim ljudima?

Kako iskustva iz detinjstva utiču na izbor prijatelja, partnera i sopstveno roditeljstvo?
Zašto se toliko priča o ranom razvoju? Koliko iskustva iz detinjstva zaista imaju veze sa našim funkcionisanjem u odraslom dobu? Prema teoriji afektivne vezanosti- jednoj od vodećih u oblasti razvojne psihologije, iskustva koja steknemo vrlo rano u detinjstvu značajno utiču na način kako ćemo tokom života razvijati odnose sa bliskim osobama – roditeljima, partnerima, sopstvenom decom.

ŠTA JE BRAIN GYM I KAKO POMAŽE U UČENJU

Osnovu Brain gym metode čini 26 pokreta. Ovaj program bazira se na pretpostavci da je učenje kretanja temelj svih učenja, jer je čovekovo kretanje povezano sa emocionalnim i kognitivnim procesima u mozgu. Kada je dete pod stresom, kada postoji neki problem koji utiče na njega svakodnevno, tada dolazi do određenih blokada na putu od primanja informacija (preko čula)  preko njihove obrade u mozgu do izvršenja zadatka. Do iste blokade može doći i zbog specifičnih teškoća u razvoju, kao što su autistični spektar, poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD), ostećenja vida, sluha, govora…

Prepoznajte anksioznost kod dece

​Anksioznost je emocionalno stanje koje je svima dobro poznato, koje je svako tokom života iskusio. Setite se situacija kao što su ispiti, javni nastupi, razgovori za posao, odlazak na skup na kome gotovo nikog ne poznajete…bilo koji događaj koji je u vama izazvao osećaj nelagode, brige, straha da nećete biti dobri, uspešni, da se nećete snaći. Osećaj zbog koga ste pomislili da bi najradije odustali ili ste i zaista odustali od nečega iako vam je bilo važno. Taj osećaj naziva se anksioznost.